VIVES, GUÍA DIDÀCTICA

Vives de Gabriel Ochoa és, fonamentalment, una peça teatral a tres temps que reflexiona sobre els successos al voltant de l’Institut Lluís Vives en 2012 coneguts com a #primaveravalenciana, alhora que ens parla d’alguns aspectes de l’humanista valencià del segle XVI, establint ponts entre una realitat i l’altra per a plantejar al públic la vigència del missatge de Lluís Vives i la necessitat d’una atenció essencial sobre les qüestions relacionades amb l’educació.

La peça està organitzada en tres parts, tres moments concrets en llocs i temps diferents, que presenten sota un lema, que funciona com a disparador i/o discurs; i de les quals ací us tractem d’aportar un mínim resum i algunes claus per tal d’apropar al docent a cadascuna de les situacions. Ara bé, cal assenyalar que a totes tres peces trobem elements comuns que cohesionen el text fi ns convertirlo en una refl exió sobre l’educació i la lluita contra la injustícia. Elements com la relació mestre-alumne i l’obligatorietat de prendre part en els debats morals  a partir de presentar dilemes ètics de complicada resolució. També, la presència escènica de Pau Alabajos, cantautor valencià que va encunyar el terme de #primaveravalenciana, i les seues cançons funcionen com a un ferm connector que redunda en la coherència de la proposta.

VIVES
Guia didàctica.
Redacció: Màster en Teatre Aplicat (Universitat de València).
Tomás Motos, María José Guisado, Antoni Navarro y Rafa Palomares.